กรมควบคุมโรค (COVID-19)

18 May 2020

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  <center><a href="index.html"><img alt="" class="pyro-image alignment-none" src="https://7space.sgp1.digitaloceanspaces.com/R498/1587591052.0d480e9b4dca96f24aecdf1016e184b5.jpg" /> </a> <h2 class="story-breb" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: bold; outline: 0px; vertical-align: top; font-family: Kanit, sans-serif; color: rgb(33, 36, 40); line-height: 1.3em; font-size: 18px; font-style: italic;"><a href="index.html">ศบค. แถลง ไทยพบผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่เพิ่ม 15 ราย รวมยอดสะสม 2,826 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดเสียชีวิตอยู่ที่ 49 ราย รักษาหาย 244 ราย ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเเล้ว 2,325 ราย</a></h2> <a href="index.html"> </a> <div id="ads-P2" style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; vertical-align: top; color: rgb(62, 69, 76); font-family: "Sukhumvit Set", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><a href="index.html"><span style="background: 0px 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;">เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล </span><strong style="background: 0px 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top;">นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน</strong><span style="background: 0px 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"> โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ</span><strong style="background: 0px 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: top;">ไวรัสโคโรนา 2019</strong><span style="background: 0px 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;"> (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทย <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: 0px 0px; outline: 0px; vertical-align: top;">พบผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่เพิ่ม 15 ราย รวมยอดสะสม 2,826 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย </strong>เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 58 ปี อาชีพแม่บ้าน มีโรคประจำวันเบาหวาน ไขมัน ความดันในเลือดสูง และภาวะอ้วน มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับลูกสาวซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: 0px 0px; outline: 0px; vertical-align: top;"> รวมยอดเสียชีวิตอยู่ที่ 49 ราย รักษาหาย 244 ราย ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเเล้ว 2,325 ราย </strong>หรือ 83.23% และมี<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: 0px 0px; outline: 0px; vertical-align: top;">ผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล 425</strong> <strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: 0px 0px; outline: 0px; vertical-align: top;">ราย</strong></span><br /> <img alt="" class="pyro-image alignment-none" src="https://7space.sgp1.digitaloceanspaces.com/R498/1587591054.29bd7a32f3245eb1d70d0fb8f47a410f.png" /><br /> <br /> <img alt="" class="pyro-image alignment-none" src="https://7space.sgp1.digitaloceanspaces.com/R498/1587591053.0e833b38aeb0d14b48bb9f4df3b0be05.png" /></a></div> <a href="index.html"> </a> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; vertical-align: top; font-size: 16px; font-family: "Sukhumvit Set", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; overflow-wrap: break-word; line-height: 24px; color: rgb(62, 69, 76);"><a href="index.html">ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-29 ปี จำนวน 689 ราย อายุมากที่สุด 97 ปี และน้อยที่สุด 1 เดือน อายุเฉลี่ย 39 ปี แบ่งตามภูมิภาค กรุงเทพฯ นนทบุรี 1,605 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 108 ราย ภาคกลาง 360 ราย และภาคใต้ 591 ราย</a></p> <a href="index.html"> </a> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; vertical-align: top; font-size: 16px; font-family: "Sukhumvit Set", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; overflow-wrap: break-word; line-height: 24px; color: rgb(62, 69, 76);"><a href="index.html">สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ วันที่ 21 เมษายน จำนวน 15 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 10 ราย ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้า 5 ราย ได้แก่ คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1ราย อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ เป็นต้น 3 ราย<br /> <img alt="" class="pyro-image alignment-none" src="https://7space.sgp1.digitaloceanspaces.com/R498/1587591052.4571b22433b9dcd5e0093513fb1867a9.png" /></a></p> <a href="index.html"> </a> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; vertical-align: top; font-size: 16px; font-family: "Sukhumvit Set", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; overflow-wrap: break-word; line-height: 24px; color: rgb(62, 69, 76);"><a href="index.html">ทั้งนี้ ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย ใน 6 จังหวัด เข้ารับการรักษาใน ชุมพร 4 ราย, สงขลา 4 ราย, กรุงเทพมหานคร  3 ราย, พระนครศรีอยุธยา 2 ราย, ปทุมธานี 1 ราย และ นครปฐม 1 ราย</a></p> <a href="index.html"> </a> <p style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline: 0px; vertical-align: top; font-size: 16px; font-family: "Sukhumvit Set", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; overflow-wrap: break-word; line-height: 24px; color: rgb(62, 69, 76);"><a href="index.html">กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด 1,451 ราย ตามด้วย ภูเก็ต 193 ราย, นนทบุรี 152 ราย, สมุทรปราการ 109 ราย, ยะลา 95 ราย, ชลบุรี 85 ราย, ปัตตานี 79 ราย, สงขลา 43 ราย, เชียงใหม่ 40 ราย และปทุมธานี 35) ราย โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 65 ราย และมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine ในจังหวัดต่างๆ 71 ราย<br /> <img alt="" class="pyro-image alignment-none" src="https://7space.sgp1.digitaloceanspaces.com/R498/1587591055.5cbf3feb8a93beaa8ff1158f6f904c2a.png" /><br /> <span style="color: rgb(62, 69, 76); font-family: "Sukhumvit Set", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">โดยยังมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี และ อ่างทอง</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: rgb(62, 69, 76); font-family: "Sukhumvit Set", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(62, 69, 76); font-family: "Sukhumvit Set", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">และมีอีก 36 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา</span><br /> <img alt="" class="pyro-image alignment-none" src="https://7space.sgp1.digitaloceanspaces.com/R498/1587591053.260f67f783427588f699c098552015cd.png" /><br /> <img alt="" class="pyro-image alignment-none" src="https://7space.sgp1.digitaloceanspaces.com/R498/1587591055.c61de5642fe3bf161fd48a8842e25ecf.jpg" /></a></p> <a href="index.html"> </a></center>